Big ass TV la Carrefour

Diagonala de 30 metri? Now that’s a big motherfucker!

very big tv

De aici