Etichetă din perioada comunistă PILAF IN SOS TOMAT